VOLG ONS:

Bekijk ons manifest Open het manifest

OHW zoekt samenwerking binnen en buiten de regio

OHW zoekt samenwerking binnen en buiten de regio

29 juni 2022

Door samenwerking binnen de vereniging én met andere ondernemersverenigingen wil de OHW een vereniging zijn voor ondernemend Hoeksche Waard en regio. Die ambitie sprak voorzitter Frank van den Ouden duidelijk uit tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging bij Restaurant Binnenmaas.

Zeker op het gebied van bereikbaarheid is het van het grootste belang om sterk te staan ten opzichte van belangrijke bepalers als Rijkswaterstaat. ,,Roep je collega-ondernemers op om te versterken, zodat we een nog grotere groep ondernemers kunnen vertegenwoordigen dan de huidige achthonderd,’’ pleitte Van den Ouden. ,,Naarmate je achterban groeit, wordt je slagkracht groter.’’

Ook met collega-ondernemersverenigingen wordt die versterking gezocht. Er is al intensief contact met de FOGO, de overkoepelende federatie voor ondernemersverenigingen op Goeree-Overflakkee. Het OHW-bestuur wil die contacten verder uitbreiden naar West-Brabant, Barendrecht en Drechtsteden. Ook met MKB Rotterdam Rijnmond is er overleg. ,,Bereikbaarheid is een probleem dat breder is dan de Hoeksche Waard,’’ sprak secretaris Filip den Eerzamen.Ook bij het Koop Lokaal-pleidooi van de OHW is een rol weggelegd voor de eigen leden, stelt het bestuur. ,,Laten we zelf ook coalities vormen om op grotere opdrachten van de gemeente Hoeksche Waard te kunnen inschrijven,’’ deed de voorzitter een oproep. De grootte van de gemeente maakt de verplichting tot een Europese inschrijving groter. Regionale bedrijven zullen daarom de samenwerking moeten zoeken om mee te dingen naar opdrachten.

Vooruitgang

Het uitbrengen van het ambitiestatement Lokaal Inkopen door de gemeente Hoeksche Waard wordt gezien als een vooruitgang, maar wel een die nauwlettend wordt gevolgd. Dat kan ondermeer door de percentages lokaal en elders ingekochte diensten met elkaar te vergelijken.

De belangrijker rol van de OHW als gesprekspartner en partij op grote terreinen maakt een verdere professionalisering van de vereniging noodzakelijk, sprak Van den Ouden. Een extern bureau is daarom gevraagd mee te kijken naar het reilen en zeilen van de vereniging en te adviseren hoe die rol kan worden ingevuld.

Penningmeester Erik Klop had enkel positieve cijfers te melden over de OHW-financiën. Al vond hij het huidige resultaat van € 13.000 in de plus eigenlijk niet normaal. ,,Dat hoort rond de €1000 te liggen, maar vanwege corona hebben we veel activiteiten niet kunnen organiseren,’’ gaf hij de reden aan.

Na de verantwoording van de bestuursleden was het de beurt aan de commissievoorzitters om een update te geven van resultaten die zijn bereikt en zaken die de aandacht vragen.

Commissie Bereikbaarheid, voorzitter Raymond van Galen

Bereikbaarheid is en blijft een hot item voor de ondernemers in de Hoeksche Waard. Dat heeft alles te maken met de voorgenomen werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de renovatie van de Heinenoordtunnel. Commissievoorzitter Raymond van Galen sprak zijn teleurstelling uit over de houding van Rijkswaterstaat, die naar zijn idee geen enkele rekening houdt met de ondernemers. De laatste weekendsluiting van de Kiltunnel en problemen met een slagboom bij de Heinenoordtunnel is volgens hem een voorbeeld van hoe snel het goed fout kan lopen.

,,Rijkswaterstaat verwacht dat iedereen op de fiets gaat en de buslijnen die zijn bedacht, kunnen de drukte niet aan,’’ verwacht hij. ,,Ik zeg ‘zorg voor goede distributie naar de Barendrechtse kant van de tunnel en regel het vervoer in de nachtelijke uren’.’’

,,Helaas, ik kan het niet mooier maken,’’ besloot hij zijn update. ,,De tunnel gaat in de zomer volledig dicht. Ons voorstel het verkeer richting Hoeksche Waard mogelijk te maken, heeft het evenmin gehaald. Bij de aanpak van de Maastunnel werkte dat prima, maar Rijkswaterstaat wil niet. Dat kost ons klanten, tijd en personeel.’’

Commissie Veiligheid, voorzitter Raymond van Galen

De onlangs gehouden bijeenkomst over cybersecurity is goed bezocht en leverde nuttige informatie op.

Voorzitter Raymond van Gaalen liet weten dat Jos Baldee, het contact tussen de politie en ondernemers, sinds kort met pensioen is en per 1 augustus wordt opgevolgd door een vrouwelijke collega. ,,Ik moet haar nog ontmoeten, maar hoop op eenzelfde contact met dezelfde resultaten als met Jos Baldee. Hij had begrip voor de ondernemer.’’

Raymond van Galen is tijdens de ALV voor beide commissies herbenoemd als voorzitter.

Commissie Grote Bedrijven, voorzitter Henk Warnar

Henk Warnar heeft de taak accountmanager grote bedrijven op zich genomen. Hij zal deze bedrijven, met meer dan 100 werknemers, benaderen met de vraag wat de OHW voor hen kan betekenen. ,,Geef mij tips over en namen van bedrijven die ik hiervoor kan bezoeken,’’ riep Warnar op.

Commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt, voorzitter Marco Struik

Struik vertegenwoordigt de OHW binnen stichting Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) waarbij overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken en optrekken om jonge werknemers,  zoals ambachtslieden, voor de Hoeksche Waard te behouden.

,,Dan heb je het over drie totaal verschillende bloedgroepen die compleet verschillend zijn, maar met elkaar hetzelfde doel voor ogen hebben,’’ sprak hij. Er zijn al speciale mbo-opleidingen opgezet, maar wat Struik betreft worden het er meer.

Een speciaal Techniekfestival voor 450 leerlingen uit groep 8, waarvoor 16 bedrijven samenwerkten, was zo’n succes dat het volgend jaar navolging krijgt. Ook is er een Bedrijvendag gehouden waarbij leerlingen uit het middelbaar onderwijs op één dag bij meerdere bedrijven zijn ontvangen en rondgeleid. Noodzakelijk, sprak Struik. ,,We gaan in de toekomst 4000 vacatures krijgen, daarom is het van belang onze jeugd te behouden voor de Hoeksche Waard.’’

De mbo-opleiding van Davinci start komend jaar met 12 nieuwe leerlingen, 10 leerlingen zijn al voorbereid op de arbeidsmarkt. Voor de richting zorg zijn er vorig jaar 11 mensen opgeleid, dit jaar volgen er nog 9. Het streven is ook een mbo-opleiding logistiek te starten, maar dat is nog niet gelukt.

Struik is tevreden over de huidige stand van zaken. ,,We worden landelijk gezien als voorbeeld, dat zegt ook wat.’’

Commissie Zichtbaarheid, voorzitter Arjan Holleman

Holleman onderstreepte het belang om elkaar te blijven ontmoeten, ook na de corona-periodes waarin dit vaak niet kon. ,,Je ziet terughoudendheid bij de opkomst, laten we elkaar stimuleren elkaar te ontmoeten bij de activiteiten van de OHW.’’ Het Ondernemersgala werd overigens wel goed bezocht, maar juist de lokale bijeenkomsten in kleinere kring bieden gelegenheid om ‘verder de diepte in te gaan’, gaf hij aan. Hij noemde ook de ontmoeting met de FOGO-leden bij Kenbri in Numansdorp als geslaagd evenement.

De OHW gaat ook deel uitmaken van het ondernemersloket bij de gemeente, dat in het najaar verder gestalte krijgt.

De commissie wil uitbreiden met extra mensen, die zich willen bezighouden met communicatie en restyling van de website.

Commissie Lokaal, voorzitter Richard Both

Deze commissie ondersteunt de andere commissies en haalt informatie op bij ondernemers, waar de OHW mee aan de slag kan. Both betreurt ook het vertrek van politiecontact Baldée. ,,Hij was een goede boodschapper. Er gebeurt meer dan je denkt.’’

De commissie wil graag meer contactpersonen die aan de westkant van de Hoeksche Waard actief zijn. ,,Heb je informatie, laat het ons weten.’’

Commissie Starters, voorzitter Pim Verhage (afwezig)

De commissie werkt hard aan goed startersbeleid en heeft daarover ook contact met de gemeente.

Commissie Duurzaamheid, voorzitter (vacant)

De commissie heeft bij Stedin het probleem over aansluiten op het elektriciteitsnet aan de orde gesteld. Er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe voorzitter en naar vernieuwing met nieuwe leden, zowel man als vrouw, ouder en jong. Versterking is van harte welkom.

Aansluitend sprak Paul Boogaard, ook in de nieuwe coalitie wethouder economische zaken over het nieuw gevormde college waarin Robin Heij (VVD) en Adriaan van der Wulp (SGP) de nieuwkomers zijn. Er is nu een logischer portefeuilleverdeling, zodat bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid niet meer onder vier wethouders valt.

Een van de voornemens van het nieuwe college is bestaande bedrijventerreinen de juiste impuls geven om de huidige schaarste aan vestigingsplekken het hoofd te bieden. ,,We kiezen daarbij wel voor werk, niet voor dozen waar enkel opslag plaatsvindt.

Na de ALV was er op het terras van restaurant Binnenmaas volop gelegenheid om, onder het genot van haring met brood of een broodje hamburger, elkaar te spreken en het beste te wensen voor een mooie zomervakantie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie