VOLG ONS:

Bekijk ons manifest Open het manifest

Corona nieuws

Coronacrisis: Update landelijke ontwikkelingen 

 

22 april 2020

 

Tijdens een persconferentie heeft minister-president Rutte op 21 april jl. bekend gemaakt dat basisscholen, de kinderopvang en buitenschoolse opvang vanaf 11 mei gedeeltelijk weer opstarten, maar dat de lockdown verder verlengd wordt tot 20 mei. We begrijpen het ongelooflijk moeilijke dilemma waarvoor het kabinet staat. Enerzijds is er de wens om de samenleving weer te openen versus anderzijds het niet willen lopen van het risico dat het virus weer oplaait. We merken dat het voor veel ondernemers zeer uitdagend is deze huidige situatie te verlengen voor hun onderneming; 20 mei voelt voor veel ondernemers nog lichtjaren ver weg.

Hieronder leest u wat u tot die tijd kunt doen, hoewel voor velen de rek eruit lijkt. We roepen ondernemers desondanks op vertrouwen te houden, toch langzaam gedegen voorbereidingen te treffen voor de 1,5 meter economie en te blijven denken in scenario's en creatieve aanpakken. We moeten hier doorheen. Hou vol.

Lees meer

Coronacrisis: Update nieuwsbrief 15 april

 

Lees verder

 

Ondernemers-update coronacrisis vanuit Gemeente Hoeksche Waard 9 april

 

9 april 2020

 

De coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven en de economie. Ook voor u als ondernemer zijn het onzekere tijden. Kan ik de lonen straks nog wel betalen? Of de huur? Van welke regelingen kan ik gebruik maken? Met deze ondernemers-update houden we u op de hoogte van de mogelijkheden voor financiële steun en tonen we waar u informatie kunt vinden. We gaan in op de volgende vragen en onderwerpen: Lees verder.

Corona: Overheidsloketten

 

Bij welke overheidsinstanties kun je terecht kunt voor informatie, advies of om zaken te regelen die betrekking hebben op de coronacrisis?

Lees meer

Landelijke noodpakket economische maatregelen van de Rijksoverheid

 

 6 april 2020

 

Noodpakket banen en economie – economische maatregelen van de Rijksoverheid Op 17 maart 2020 heeft de Rijksoverheid een pakket van economische maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen. Deze maatregelen zijn:

 

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)
3. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
4. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)
5. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
6. Uitstel van belastingbetaling en verlaging rente en boetes (Belastingdienst)
7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
8. Toeristen- en gemeentebelastingen (Rijk/gemeenten)
9. Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)
10. Maatregelenpakket cultuursector (ministerie van OCW)
11. Financiering via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

Lokale regelingen ondernemers gemeente Hoeksche Waard

 

6 april 2020

 

De gemeente heeft de volgende maatregelen getroffen om de ondernemers te helpen:

 

1. We bieden ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) uitstel van betaling voor de gemeentelijke lasten tot 31 augustus 2020;

2.Horecaondernemers stellen we vanaf dagtekening gedurende 3 maanden vrij van huur van gemeentegrond voor hun terrassen;

3. We bieden ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) die een factuur aan de gemeente moeten betalen uitstel van betaling van maximaal 3 maanden, mits zij daar zelf om vragen. Deze maatregel treedt per direct in werking tot 31 augustus 2020;

4. We betalen op basis van de hardheidsclausule de gemeentelijke leges voor een evenementenvergunning terug aan aanvragers, waarvan als gevolg van de corona uitbraak is besloten om de vergunning in te trekken;

5. We betalen op basis van de hardheidsclausule  de gemeentelijke leges voor de marktondernemers en standplaatshouders van de gemeentelijke markten terug voor de marktdagen die als gevolg van de corona-uitbraak geen doorgang (hebben kunnen) vinden;

 

Bron: Gemeente HW

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

 

1 april 2020

 

Om door de coronacrisis getroffen ondernemers te ondersteunen heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Op deze pagina leest u hoe deze regeling werkt. Elke situatie is maatwerk en daarom adviseren wij u om contact op te nemen met uw adviseur als u een aanvraag wilt doen of meer informatie hierover wilt.

Lees meer

Noodbrief Ondernemersvereniging Hoeksche Waard aan Gemeente Hoeksche Waard / Gemeenteraad Hoeksche Waard

 

24 maart 2020

 

Aan: - College B&W Gemeente Hoeksche Waard - Alle raadsleden Gemeente Hoeksche Waard
CC: - Gemeentesecretaris Gemeente Hoeksche Waard, mevrouw Barbara Silvis 

Betreft: NOODBRIEF situatie Corona virus

Beste college, beste raadsleden,

Voor vele ondernemers is het een onwerkelijke week geweest. De impact van het Corona virus heeft toegeslagen en neemt op dit moment nog steeds toe. De komende tijd zal het veel kracht van ons allemaal vergen om de situatie te beheersen. De nood is nu écht aan de man. Samenwerking is nu meer dan ooit van levensbelang! Vandaar deze noodbrief.

Lees meer

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie