Skip to main content

Nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief september 2023: Voorwoord van de penningmeester


Beste ondernemer,

De laatste keer dat ik het voorwoord voor deze nieuwsbrief mocht schrijven stonden we aan de vooravond van de eerste grote afsluiting van de Heinenoordtunnel in mei. Nu, half september, lijkt het grootste leed geleden. In de tussenliggende maanden heeft de OHW zich samen met de gemeente Hoeksche Waard, ondernemersverenigingen van Goeree-Overflakkee en vele anderen zich sterk gemaakt voor maatregelen om de overlast van de afsluitingen te beperken. Of dat gelukt is zal iedereen anders beantwoorden aan de hand van zijn of haar persoonlijke ervaringen. Maar zeker is dat het vele overleg uiteindelijk tot aanvullende overlastbeperkende maatregelen heeft geleid in het belang van ondernemers en inwoners van de Hoeksche Waard. En dat is nu precies waar de OHW voor staat: de belangen van ondernemers.

Naast het tunnel- en brugdossier is de OHW ook op veel andere fronten actief, hetgeen u zult lezen in deze nieuwsbrief. Zo blikken wij vooruit op de Hoeksche Inspiratiedagen, waar onder andere onze commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs intensief bij betrokken is. En kunt u een bijdrage lezen vanuit onze commissie Starters, in samenwerking met StartSmart.

Ook op het gebied van duurzaamheid, lokaal inkoopbeleid en de economische visie op ons eiland is de OHW regelmatig in gesprek met de gemeente. Met vallen en opstaan worden resultaten behaald. Heeft u ideeën op een van deze thema’s of wilt u zich actief inzetten voor het belang van de Hoeksche Waardse ondernemers? Laat het ons vooral weten!

Tot slot wil ik u aandacht vragen voor de activiteitenagenda. Naast belangenbehartiging is het ook goed en fijn om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten, elkaar leren kennen en inspiratie op te doen. Ik hoop u te ontmoeten op een van onze bijeenkomsten!

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Erik Klop
PenningmeesterLid worden