Duurzaamheid

 

De Speerpunten

Lobby: OHW zal in samenwerking met afdeling inkoop van gemeente Hoeksche Waard de kansen voor lokale bedrijven vergroten.

Transitie: verduurzaming bedrijventerreinen versnellen.

Informeren: actieve kennisdeling omtrent circulaire economie aanjagen.

Netwerk: goede én nuttige contacten met relevante lokale ondernemers ontwikkelen.

Etaleren: delen van inspirerende voorbeelden en mogelijkheden bij OHWleden.

 

Een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040 is de wens van de vijf kernen op het eiland. Dat vraagt ook inzet van de ondernemers in deze regio. Al langere tijd wordt er in de Hoeksche Waard gewerkt met stichting Energieke Regio, verbinders op het gebied van het Energie Prestatie Advies (EPA), installaties, verlichting, regeltechniek en duurzame energie.

De OHW is nauw betrokken bij de Energieke Regio. Vanuit haar kennis van het Hoeksche Waardse bedrijfsleven kunnen bedrijven die duurzamer willen werken worden gekoppeld aan bedrijven die deze diensten aanbieden. De interesse is groot bij beide partijen. In de afgelopen jaren zijn daarmee mooie resultaten bereikt. Concreet voorbeeld van deze samenwerking is het zonnepanelendak bij Konijnendijk Mode in Zuid-Beijerland.

Als ondernemersvereniging zijn wij belangenbehartiger op dit terrein. De OHW vindt het een uitdaging collega-ondernemers op weg te helpen om duurzame stappen te zetten. Dat kan fysiek binnen een bedrijf en op het gebied van samenwerking.

De OHW wil brede samenwerking bevorderen op bedrijventerreinen. Wij doelen daarbij op het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen of het inkopen van energie. Gezamenlijke afvalinzameling en -scheiding is eveneens mogelijk. Goede, onderlinge afspraken kunnen zo leiden tot minder ritten van vuilophaaldiensten.

Bouw- en installatiebedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame toekomst worden uitgenodigd zich te melden bij de OHW. Met elkaar kunnen we zo bijdragen aan een duurzame Hoeksche Waard.

 

Voorzitter Richard Both: "We hebben in de Hoeksche Waard alles voorhanden om duurzaam te werken. Laat OHW de bindende factor zijn."

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie