Skip to main content

Nieuws

Blijf op de hoogte

Hoeksche Waard eerste gemeente in Nederland met een energieloket voor bedrijven

 

24 september 2020

 

Op 24 september is in gemeente Hoeksche Waard het zakelijk Regionaal Energieloket gelanceerd. Op deze website kunnen bedrijven terecht voor informatie en advies over het verduurzamen van hun bedrijf. Wethouder Huibert Steen (Duurzaamheid) en gedeputeerde Berend Potjer zetten de website live. Hiermee willen zij Hoeksche Waardse ondernemers ondersteunen bij het maken van de juiste beslissingen rondom energiebesparing.

Het zakelijk Regionaal Energieloket bundelt alle informatie over verduurzamen voor bedrijven op 1 website: van energiebesparingstips, subsidies en wet- en regelgeving tot advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit.

 

Energieadvies en besparingstips voor bedrijven
Het zakelijk energieloket is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket dat al een loket biedt aan inwoners uit de Hoeksche Waard over het nemen van duurzame maatregelen met betrekking tot de woning. Nu kunnen naast inwoners ook ondernemers, bedrijven en (sport)verenigingen hier terecht. Huibert Steen: “Verduurzaming speelt een grotere rol in de bedrijfsvoering. Bedrijven moeten aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen. Als gemeente vinden we het belangrijk om hen hierbij goed op weg te helpen. Een duurzame bedrijfsvoering maakt een organisatie toekomstbestendiger en biedt ook economisch kansen. Bovendien, om onze gemeentelijke ambitie waar te maken om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te zijn, hebben we bedrijven keihard nodig. Het zakelijk energieloket gaat hieraan bijdragen en dat onze gemeente hierin de eerste is in Nederland, maakt mij trots.”

 

Informatie van samenwerkende organisaties gebundeld binnen het energieloket
Het zakelijk energieloket is een initiatief van provincie Zuid-Holland en de gemeente gefinancierd vanuit het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard, in samenwerking met Ondernemingsvereniging Hoeksche Waard, LTO Noord (afdeling Hoeksche Waard), Energieke Regio, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Stedin. Energie gedeputeerde Berend Potjer onderstreept het belang van dit initiatief: “Verduurzaming is inmiddels een minimale standaard, en dat begint bij besparen op energiegebruik. Waar we maar kunnen besparen, moeten we dat vooral doen. Die wens is er, ook bij ondernemers. Het zakelijk energieloket gaat hen helpen met de vraag ‘hoe dan’? Daarom ben ik blij met dit initiatief en er trots op dat Hoekse Waard en Zuid-Holland de primeur hebben van het eerste zakelijk energieloket.”

 

Bezoek zakelijk.regionaalenergieloket.nl
Op de website zakelijk.regionaalenergieloket.nl worden energiebesparende maatregelen toegelicht voor verschillende sectoren. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld collectief zonnepanelen inkopen via de Land en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). En winkelpandeigenaren kunnen de elektriciteitskosten soms met wel 80% terugbrengen door over te stappen op ledverlichting. Andere sectoren die aan bod komen zijn horeca, bedrijfshallen en industrie, sportaccommodaties en kantoren. Naast energiebesparende maatregelen is er informatie te vinden over subsidies, financieringsmogelijkheden, wet- en regelgeving en partijen waarbij ondernemers terecht kunnen voor maatwerkadvies en ondersteuning bij de uitvoering.

 

 

 

 

Lid worden