Arbeidsmarkt en onderwijs

 

De Speerpunten

Drie MBO/BBL opleidingen realiseren, te weten Electrotechniek/ICT, Metaalbewerking en Zorg.

Jaarlijkse presentatie van ondernemers, gericht op scholieren.

Scholieren bekend maken met Hoeksche Waardse ondernemingen.

Voldoende stageplaatsen en onderzoeksopdrachten genereren voor scholieren van Hoeksche Waardse ondernemingen.

Ondernemingen bewegen hun modernste machines en inzichten met scholen te delen.

 

www.sob-hw.nl

 

In een vergrijzend gebied als de Hoeksche Waard is het noodzaak een duidelijke visie te ontwikkelen op de toekomst van het bedrijfsleven. Arbeidsplaatsen die vrijkomen door het vertrek van werknemers die met pensioen gaan, moeten worden ingenomen door goed opgeleide, jonge mensen. Die volgen hun mbo- of hbo-opleiding in Rotterdam of Dordrecht, plaatsen waar ze vaak ook een baan vinden.

De OHW maakt zich sterk om jonge ambachtslieden voor de Hoeksche Waard te behouden. Daarvoor is contact gezocht met het onderwijs in de regio. Een prachtig resultaat van deze samenwerking is de opzet van een mbo-bouwopleiding op het Actief College. Tien leerlingen worden vanaf schooljaar 2018-2019 opgeleid door docenten van het Da Vinci College in Dordrecht.

Het streven is voor de metalelektro en informatica ook dergelijke mbo-opleidingen op te zetten. Goede samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven blijft daarbij noodzakelijk. Als betrokkenen naar elkaar luisteren en in actie komen, heeft die samenwerking waarde. Bedrijven kunnen aangeven aan welke werknemers er behoefte is, scholen kunnen daar op anticiperen.

Bedrijven die actief zijn binnen de OHW wordt daarom gevraagd bij te dragen aan goed vervolgonderwijs in de Hoeksche Waard. Dat kan door opleidings-/stage-plekken aan te bieden, kennis te delen en materialen en machines beschikbaar te stellen. Het onderwijs heeft op zijn beurt behoefte aan concrete onderzoekvragen uit het bedrijfsleven. Met deze inzet investeren we in de toekomst van de Hoeksche Waard, die het voor jongeren aantrekkelijk maakt zich in de regio te vestigen.

 

Voorzitter Marco Struik: "Scholen hebben niet het geld om steeds de nieuwste machines aan te schaffen. Het bedrijfsleven heeft die machines vaak wel, maak daar gebruik van."

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie